Badania lekarskie

Z dniem 20 lipca 2014 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące badań lekarskich kierowców . W związku z powyższym, zmianie uległy ceny za badania lekarskie osób ubiegających się o prawo jazdy, lub przedłużające ważność prawa jazdy, które od tej pory wynoszą (niezależnie od kategorii) – 200 zł.. Wymienione opłaty są sztywne, a rozporządzenie nie pozwala na samodzielne ustalanie ich wysokości (tzn. ceny w całym kraju są ujednolicone).