Egzamin Państwowy

Po kursie
Jeśli posiadasz już zaktualizowany przez Twoje OSK PKK, musisz udać się do WORD, aby ustalić termin egzaminu państwowego na prawo jazdy.
Do zapisu na egzamin po raz pierwszy trzeba zabrać nr.PKK.
Jeśli twoje dokumenty zostały już złożone w WORD, możesz się zapisać na egzamin telefonicznie.
Jednym z warunków ustalenia terminu egzaminu jest wniesienie odpowiedniej opłaty.

- Część teoretyczna 30 zł.
- Część praktyczna 140 zł.
- Teoria + Praktyka 170 zł.

Zapisy na egzaminy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Przed podejściem do okienka kasowego wypełnij formularz przelewu (druki oraz wzory dostępne przy informacji WORD).
Opłaty możesz dokonać na konto Ośrodka w dowolnym banku, urzędzie pocztowym, przelewem internetowym.
Konto dla opłat za egzaminy znajdziesz na stronie WORD.
Przy ustalaniu terminu egzaminu państowego, przedstaw dowód wniesienia opłaty lub dokonaj opłaty korzystając z Karty płatniczej, potrzebne będzie także okazanie dokumentu tożsamości:
dowód osobisty, paszport lub karta pobytu.
Operator zaproponuje ci termin egzaminu odpowiadający Twoim potrzebom. Potwierdzeniem zaplanowanego terminu egzaminu będzie wręczone Tobie zaświadczenie

Dzień egzaminu państwowego.

Abyś mógł przystąpić do egzaminu konieczne jest: okazanie egzaminatorowi jednego z dokumentów potwierdzających tożsamość w postaci: dowodu osobistego, karty pobytu, paszportu.
Osoby z wadami wzroku muszą zabrać ze sobą okulary lub szkła kontaktowe. Musisz także posiadać odpowiednią sprawności psychiczną i fizyczną, a w szczególności nie możesz znajdować się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
Jeśli w egzaminie ma brać udział instruktor konieczne jest by posiadał ważną legitymację instruktora nauki jazdy.
Gdzie masz się zgłosić?
Jeśli zaplanowałeś egzamin teoretyczny.
Staw się w WORD przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu i oczekuj aż zostaniesz wraz z grupą poproszony do sali egzaminacyjnej.
Jeśli zaplanowałeś egzamin praktyczny przyjdź do WORD przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia egzaminu. Oczekuj aż Twoje nazwisko zostanie wywołane przez system nagłośnienia.
Osoby oczekujące na egzamin praktyczny są przydzielane egzaminatorom w wyniku losowania przez komputer.